Dykkertjenester

Dykkeroppdrag utføres i samarbeid med dykkerselskaper som har erfaring med katodisk beskyttelse.

Tilstandskontroll av kaier

Vi utfører tilstandskontroll av spunt- og pelekaier. Sentralt i slike inspeksjoner er:

  • Vurdering av korrosjonsskader
  • Tykkelsesmålinger (ståltykkelser)
  • Vurdering av eksisterende anoder og påtrykt strømanlegg

Installasjon av katodisk beskyttelse for kaier

Dykkerinstallasjon kan gjerne inkluderes i våre leveranser av offeranoder eller påtrykt spenningsanlegg.

Sikkerhet

Alle våre dykkeroppdrag gjøres iht. Arbeidstilsynets forskrift nr. 511 "Forskrift om dykking".