Påtrykt spenning

Korrosjon på armeringen på sjøkabler stanses effektivt med katodisk beskyttelse. 

System

Et påtrykt spenningsanlegg for beskyttelse av aremeringen på sjøkabler består av:

  • Kontrollenhet for styring av beskyttelsesstrøm. Kontrollenheten monteres utendørs eller innendørs.
  • Anodeslede består av anoder montert i en rammeanordning. Anodesleden forenkler installasjon og gir mekanisk beskyttelse av anodene i sjøen.
  • Referanseelektrode som gir signaler om beskyttelsesnivå til kontrollenheten. Referanseelektroden monteres enten direkte til sjøkablen eller til et medfølgende fundament.
  • Kabelforbindelser i trippelisolert, stålarmert utførelse.

Anvendelse

Ved sjøkabellengder under ca 2000 meter er det vanligvis tilstrekkelig å montere påtrykt spenningsanlegg kun ved ett av landtakene. 

For lengre kabler vil det ofte være nødvendig med anlegg ved begge landtakene for å oppnå fullgod beskyttelse langs hele sjøkabelen.

Installasjon

Anodesleden installeres på sjøbunnen et stykke fra sjøkabelen, mens referanseelektroden monteres enten direkte på sjøkabelen, eller på et medfølgende fundament.

Anodesledens spesielle utforming gjør at installasjon ofte kan gjøres uten bruk av dykkere. I værutsatte områder anbefales likevel dykkere for å sikre forleggingen av anleggsdelene.